Tyky-Online för arbetsgivaren

Elektroniskt betalningssätt som är säkert och lätt att använda.

Tyky-Online – Främjar motion och kultur

Tyky-Online lämpar sig för arbetstagare som vill undvika manuell hantering av betalningsmedel och administrera sina personalförmåner elektroniskt. För arbetstagarna erbjuder Tyky-Online ett flexibelt sätt att förvara och använda förmånen samt nya alternativ för uppföljning av de egna hobbyerna.

Tyky-Online har utvecklats i samarbete med arbetsgivare, förmånstagare samt motions- och kulturproducenter. Tyky-Online är ett elektroniskt och mobilt betalningssätt som inte besvärar förmånstagaren. Tyky-Online kom ut på marknaden år 2011 och har sedan dess kraftigt ökat i popularitet.

Inloggning till Tyky-Online ›

Så här fungerar Tyky-Online

Under uppstarten förs uppgifterna över arbetstagarens förmånstagare in i Tyky-Onlines nättjänst och samtidigt väljer man om rekreationssaldot ska laddas på orderbasis eller debiteras i efterskott enligt verklig användning utan förskottsbetalningar. Därefter får arbetstagarna en elektronisk värdesedel per e-post och textmeddelande. Användaren kan själv välja om hen vill förvara sin sedel som t.ex. en bild på telefonen eller printa ut den. På så sätt finns värdesedeln alltid till hands. För leverans av förmånen krävs åtminstone följande uppgifter om arbetstagarna: förnamn, efternamn, e-postadress. Om arbetsgivaren inte har dessa uppgifter i sitt eget system eller om arbetsgivaren annars vill involvera personalen så lägger vi avgiftsfritt upp en anmälningstjänst där man enkelt kan samla in förmånstagarnas uppgifter och förmånen erbjuds de som vill ha den.

Då sedeln debiteras hos tjänsteproducenten dras den exakta summan av från arbetstagarens rekreationssaldo. Arbetstagarna kan följa upp sitt eget saldo samt sin användarhistorik. Genom mångsidiga rapporter kan arbetsgivaren följa upp användningen och kostnaderna för förmånen. Betalningarna som tagits emot på användningsställena erläggs automatiskt till respektive ställe.

Säkerhet framför allt

Arbetsgivare och skattemyndigheter är överens om att en värdefull personalförmån endast är avsedd för arbetstagarens personliga bruk och för rekreationer som höjer arbetsförmågan. En del sport- och kulturförmåner besväras av missbruk såsom att förmånen överlåts till en annan person eller att produkter som inte ingår i förmånen köps på användningsstället: det här är inte möjligt med Tyky-Online. Serviceproducenterna har utbildats för mottagandet av förmånen och möjligheten till fotoidentifiering – som vi är ensamma om på marknaden- ger ett extra säkerhetsskydd till användningen av förmånen.

Inga dolda kostnader

Användningen av Tyky-Online medför inga dolda kostnader som ofta förekommer hos avgiftsbelagda servicenummer samt textemeddelande-betalningar. Tyky-Online medför inte heller några regelbundna produktions- eller logistikkostnader som exempelvis kortbetalningsmetoder för sport- och kulturförmåner ofta medför. Därför lämpar sig Tyky-Online även väldigt bra för arbetsgivare som har stor omsättning på personal och även kortare anställningsförhållanden. En borttappad värdesedel kan avgiftsfritt förnyas när som helst.

Jämför Tyky-betalningsmedel

Tyky Tyky+ Tyky-Online
Nominellt värde 2 € och 4 € 2 € och 4 €  

Debitering med jämna pengar

 

Minimi orderbelopp 20 € 20 € 1€
Leveranskostnader från 19 €/order från 19 €/order
Förmånens maximibelopp 400 €/person/år 400 €/person/år 400 €/person/år
Betalningsvillkor 7, 14 eller 21 dgr netto 7, 14 eller 21 dgr netto På orderbasis 7-21 dgr netto eller efterskottsdebitering enligt användning 7-14 dgr netto
Möjlighet till efterskottsdebitering

 

x
Börja motionera x x x
Bli kulturell x x  (arbetsgivaren kan utesluta om så önskas)
Identifiering med foto x
Säkerhet genom stickprov x x x
Efterskottsdebitering enligt användning x  Inga förskottsdebiteringar. Endast förverkligade saldon debiteras. Inga kostnader för oanvända förmåner.
Debitering på orderbasis x
Giltighetstid Beroende på ordertidpunkten 15-27 mån Beroende på ordertidpunkten 15-27 mån Efterskottsdebitering enligt användning: upp till arbetsgivaren (t.ex. vid slutet av året)

Debitering på orderbasis inom 2 år från ordern

Fysiskt betalningsmedel x x
Automatiserad utdelning av förmåner till personalen x

Arbetsgivare, blev du intresserad? Ta kontakt med vår kundchef:

Miikka Melantie
Tel. +358 20 735 1796
E-mail: förnamn.efternamn@tyky.fi

Inloggning till Tyky-Online ›

Mitä henkilöstöetuja Sinä haluaisit tarjota työntekijöillesi

Valitse maksutapa:

Klikkaamalla voit tutustua tarjoamiimme etuihin tarkemmin

Työnantaja, mietitkö henkilöstöetuja?

Meiltä suositut liikunnan ja kulttuurin, lounaan, hyvinvoinnin ja työmatkan maksuvälineet. Valikoimassa perinteiset ja mobiilit edut.

Sulje