Sopimusehdot

Tyky-maksuvälineitä vastaanottavat liikunta- tai kulttuuripalveluja tarjoavat käyttöpaikat sitoutuvat noudattamaan näitä sopimusehtoja.

Hallinnointikulut

Tyky-maksuvälineiden liikkeellelasku- ja hallinnointikulu on 4,25 % RJ-Kuntoilusetelille tilitetyistä seteleistä. Tyky-seteleiden tilityksissä on minimipalkkio 3 €, mikäli prosentuaalinen palvelupalkkio on tätä pienempi. Palvelupalkkioon lisätään ALV 24% 1.2.2019 alkaen.

Tilitykset

Tilitys käyttöpaikalle tapahtuu viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun setelit ovat palautuneet RJ-Kuntoilusetelille.

Seteleiden päivämäärän umpeutuessa, tulee tilityksen olla viimeistään seuraavan kuukauden viimeiseen päivään mennessä RJ-Kuntoilusetelillä vastaanotettuna, jotta erääntyneistä seteleistä voidaan tilittää rahat käyttöpaikalle.

Pankkiyhteystiedot

Käyttöpaikan tulee ilmoittaa muuttuneista pankkitiedoista viipymättä RJ-Kuntoilusetelille kirjallisesti. Käyttöpaikka on velvollinen varmistamaan tilitysten vastaanottamisen tililleen. Mikäli tilitys ei ole onnistunut vääristä pankkiyhteystiedoista johtuen, käyttöpaikan tulee olla yhteydessä RJ-Kuntoilusetelin asiakastukeen. RJ-Kuntoiluseteli  tilittää tällöin takautuvasti enintään kuusi edellistä epäonnistunutta tilitystä. Tätä vanhemmat tilitykset
RJ-Kuntoilusetelillä on oikeus pidättää itsellään.

Verotus

Tyky-maksuvälineet ovat arvonlisäverolain perusteella vapautettu alv:sta. RJ-Kuntoilusetelillä on oikeus lisätä palvelupalkkioon arvonlisävero, mikäli arvonlisäverolain muutoksen tai muuttuneen tulkinnan johdosta sitä vaaditaan. Uuden EU-direktiivin myötä (1.1.2019) alan ALV-käytäntö muuttuu ja henkilöstöetujen maksuvälineiden liitännäiskuluihin lisätään ALV 24%.

Tyky-maksuvälineestä ei saa antaa rahaa takaisin, maksuväline on edunsaajalle henkilökohtainen ja sillä saa maksaa vain verottajan hyväksymiä liikunta- ja kulttuuripalveluita. Käyttöpaikan tulee ilmoittaa muuttuneista tätä sopimusta koskevista käyttökohde-, tilinumero- ym. tiedoista viipymättä. RJ-Kuntoiluseteli  ei vastaa virheistä, jotka johtuvat muutosilmoituksen laiminlyönnistä.

Käyttöpaikan vastuut

Käyttöpaikan tulee huolehtia, että henkilökunta saa asiaan liittyvän ohjeistuksen ja koulutuksen. Käyttöpaikka sitoutuu käsittelemään Tyky-maksuvälineitä kulloinkin voimassa olevan Käsittelyohjeistuksen (seteleiden käsittely, tilitys, postitus) mukaisesti.

Sopimuksen tehneellä käyttöpaikalla ei ole oikeutta periä asiakkaalta mitään ylimääräisiä maksuja loppukäyttäjältä tämän maksaessa Tyky-maksuvälineillä. Käyttöpaikka voi kuitenkin itsenäisesti päättää, kuuluvatko Tyky-maksuvälineet ns. erikoisalennuksien piiriin.

Käyttöpaikan on ilmoitettava kaikista tätä sopimusta ja toimintaa koskevista muutoksista, kuten muuttuneista yritys-, pankki-, yhteys- tai toimipistetiedoista.

Selvittelypalkkio käyttöpaikan pyynnöstä: 60€ / alkava ½ tuntia.

Voimassaolo

Sopimus on RJ-Kuntoilusetelin ja allekirjoittaneen käyttöpaikan välinen. Sopimus on luottamuksellinen eikä sen sisältämiä sopimuksellisia seikkoja saa saattaa ilman RJ-Kuntoilusetelin suostumusta kolmannen osapuolen tietoon. Maksuvälineitä vastaanottava käyttöpaikka sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia lakeja ja verottajan ohjeistuksia käyttöpaikan velvollisuuksista.

Sopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja irtisanomisaika on molemmin puolin 4 kk. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti kirjeellä tai sähköpostilla.

Oikeudet muutoksiin

RJ-Kuntoilusetelillä on oikeus siirtää tämä sopimus edelleen kolmannelle osapuolelle kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi, mikäli toinen osapuoli toimii sopimusehtojen tai toimintaohjeiden vastaisesti. Käyttöpaikka sitoutuu pitämään salassa kaikkien järjestelmässä ylläpidettävien henkilöasiakkaiden tiedot.

RJ-Kuntoilusetelillä on oikeus muuttaa yleisiä sopimusehtoja. Muutoksesta ilmoitetaan käyttöpaikalle kaksi (2) kuukautta ennen sen voimaanastumista. Käyttöpaikalla on siten yksi (1) kuukausi aikaa irtisanoa sopimus mikäli ei uusia sopimusehtoja hyväksy.

Mitä henkilöstöetuja Sinä haluaisit tarjota työntekijöillesi

Valitse maksutapa:

Klikkaamalla voit tutustua tarjoamiimme etuihin tarkemmin

Työnantaja, mietitkö henkilöstöetuja?

Meiltä suositut liikunnan ja kulttuurin, lounaan, hyvinvoinnin ja työmatkan maksuvälineet. Valikoimassa perinteiset ja mobiilit edut.

Sulje